Informació CURS 2018-2019

 

 


INFORMACIÓ PREINSCRIPCIONS CURS 2018-2019


Feu un clic damunt l’etapa per obtenir més informació.

 

INFANTIL

 

Presentació de sol·licituds del 13 al 24 d’abril

 
Es mantenen els criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds. Podeu consultar aquesta informació 

 

 

Documents que ha de presentar tothom:

  • Sol·licitud de preinscripció. Només es pot presentar una única sol·licitud al centre demanat en primer lloc. La presentació de més d’una comporta la invalidació dels drets de prioritat. L’imprès es podrà trobar directament a l’escola i als webs del Departament d’Ensenyament: www.gencat.cat/preinscripcio i del Consorci d’educació: www.edubcn.cat
  • Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
  • En el cas d’alumnes d’origen estranger, cal presentar el passaport del/de la menor o el llibre de família del país d’origen.
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (CatSalut), si la teniu.
  • Si l’alumne/a ja té DNI també podeu presentar-ne una fotocòpia.

 

Documents que s’han de presentar en cas d’al·legar alguna d’aquestes condicions: 

 

Per a més informació podeu contactar amb la secretaria de l’escola: Fes clic aquí