Batxillerat

  

Informació
de l'etapa

Activitats i
calendari

Equip
docent

Imatges i
vídeos

 

Característiques i competències generals del batxillerat

El batxillerat  té com a finalitat proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal, competencial i social i incorporar-se a la vida activa i a l’educació superior.

Les competències generals, connectades amb les competències bàsiques que s’han establert per a l’educació obligatòria, són la  comunicativa, la  de recerca, la  de gestió i tractament de la informació, la  digital, la personal i interpersonal i la de coneixement i interacció amb el món.

Currículum del batxillerat

Matèries comunes, de modalitat i optatives


Matèries comunes, de modalitat i optatives

Matèries comunes:

Llengua i Literatura Catalana i Castellana, Llengua anglesa, Educació Física, Història, Religió,  Filosofia i Ciutadania.

Oferim 6 itineraris:

  • Tecnològic
  • Científic
  • Humanístic
  • Social
  • CientíficSocial
  • SocialHumanístic
Matèries de modalitat:

Amb matèries de modalitat,  Totes tenen una assignació de 4 hores setmanals per curs Física, Química, Biologia, Matemàtiques, Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial, Ciències de la Terra i del medi ambient,  Història de l’Art, Geografia, Llatí, Literatura Catalana, Literatura Castellana, Literatura universal, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Economia de l’empresa.

Matèries optatives:

Són proposades pel centre educatiu. Poden tenir una assignació de 4 setmanals., Segona llengua estrangera (Llengua francesa), Ampliació d’anglès, Cultura audiovisual i Economia.

 

Futurs Alumnes


Vine, tenim un lloc per a tu

+ informació