Equip docent d'educació secundària

  

Informació
de l'etapa

Activitats i
calendari

Equip
docent

Imatges i
vídeos

 

Tutors/es
CURS MESTRE/A

1r A

1r B

1r C

2n A

2n B

2n C

3r A

3r B

3r C

4t A

4t B

4t C

Irene Sáez

Anna Delgado

Gerdar Lordán

Àngel Soto

Pere Corominas

Teresa Amaya

Yolanda Otal

Gemma Martínez

Pere Sánchez

Ma. José Cabello

Xavier Bonet

Marta Monsó


Tutors/ES de suport

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

Mariona Planiol

Marina Martínez

Eduard Cano

Iolanda Cornellà

eSPECIALISTES

Carlota Aulet

Iolanda Cornellà

Pep Comas

Anna Cristobal

Òscar Forner

Teresa Rodrigo

Martí Azpilicueta

Dala Salvà

Xavier Tomàs

Òscar González

Neus Blanxer

Irene Janeras